1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Số 300^300 trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số?


10 trả lời:

1

bai mk dung khong

#6: ngày 03/07/2016
196

Thêm bình luận

1

uk  đề copy sai 300^300

#7: ngày 29/06/2016
73

Thêm bình luận

1

ukm

#8: ngày 29/06/2016
471

Thêm bình luận

1

sai de bai 300300

#9: ngày 29/06/2016
196

Thêm bình luận

0

công thức tính số chữ số là Int(số mũ . log(cơ số ))+1
Quy trình ấn phím và thay số 300^300 trên mt casio là: ALPHA + 300 . Log(300) ) + 1 
=> kq = 744
Int là ALPHA xog ấn dấu +
Log là phím bên trên phím cos

#10: ngày 10/10/2017
8

Thêm bình luận