1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. máy tính
  3. cách học toán

Help me please


0

11

Cho 4 chữ số khác nhau sẽ tạo thành nhiều số có 4 chữ số. Nếu tổng số lớn nhất và số bé nhất là 11359 thì số lớn thứ 11 trong các số này là bao nhiêu? (Nếu không tồn tại nộp kết quả là: 0)

4
2 trả lời:

1

bài này ak

ra 9230

#1: ngày 22/02/2017
1

Thêm bình luận

1

anh ghi là 0 thử xem sao

#2: ngày 21/02/2017
2

Thêm bình luận