1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Thay đổi chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật lên không thay đổi


1

15

Nếu tăng chiều dài 1 hình chữ nhật lên 25% thì chiều rộng HCN đó thay đổi bao nhiêu % để diện tích HCN đó không đổi?

406
5 trả lời:

2

100 ht cho ai giải được va có cách giải chi tiết

#1: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận

2

mấy bạn cho mk cách làm chi tiết nha

#2: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận

2

kết quả chính xác là 20%

#3: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận

2

Phân tích: S= a x b 

#4: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận