1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Bài toán đếm hình chữ nhật theo cách Tiểu học


0

3

Đề bài: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật ?

    
    
    

Mình tính ra kết quả là 59 nhưng mình làm theo cách đếm số hình đơn, ghép từ 2, 3, 4... hình vuông nhỏ rất mất thời gian. Có bạn nào có công thức hoặc cách làm hay hơn không. Mình đang cần cách làm cho học sinh tiểu học. 

3 trả lời:

1

cho xin đi

#1: ngày 05/05/2016
616

Thêm bình luận

1

tui có Ct này từ lớp 4

 

#2: ngày 05/05/2016
230

Thêm bình luận

0

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 18:42 05/05/2016

tui có Ct này từ lớp 4

 

 

#3: ngày 23/03/2017

Thêm bình luận