1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

hinh học về tứ giác


0

2

cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O bán kinh R=4,20cm. Biết AB=7,69cm; BC=6,94cm ; CD=3,85cm. tính góc ACB từ đó suy ra góc AOB ; tính góc AOD và độ dài đoạn AD ; tính chu vi tam giác ABC ; tính diện tich tứ giác  ABCD

0 trả lời: