1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. Hình học
  3. lớp 9

toán hình nâng cao cho khối 9 hoặc 8


0

0

cho tam giác ABC , đường cao AD. Gọi M là điểm bấy kì trên AD.BM cắt AC tại E , CM cắt AB tại F.Cm:AD luôn là phân giác của góc EDF 

1 trả lời:

1

bài này thì mk đành botay.com

#1: ngày 26/02/2017
5

Thêm bình luận