1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Hóa học 8 kiểm tra 1 tiết học kì 1


1

4

câu 11: cho công thức hóa học của hợp chất A vs O và hợp chất B vs H như sau: A2O3 và BH2. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi A và B.

em tui hỏi câu này tui cx tịt

tai vì lớp 11 quên hết kiến thức lớp 8 r

em tui đang học lớp 8, lớp chọn giỏi nhất khối 8

mong mọi người giúp đỡ cho(ai học giỏi hóa thì nên làm)

nếu ai làm được, tui sẽ thông báo vs BQT cho người đó làm QL cấp 1, ok wink

471
2 trả lời:

3
Có lẽ là A2B3 (A hóa trị III, B hóa trị II)
#1: ngày 16/10/2017
3

Thêm bình luận

0
test delete posting - test delete posting
#2: ngày 20/10/2017
145

Thêm bình luận