1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán "Tập huấn phải bắn tất cả 50 viên đạn..."


0

2

Một vận động viên bắn súng trong một lần tập huấn phải bắn tất cả 50 viên đạn. Mỗi viên trúng đích được cộng 10 điểm, mỗi viên trượt đích bị trừ 5 điểm. Sau khi bắn hết 50 viên đạn vận động viên đó đạt được 440 điểm. Hỏi vận động viên đó bắn trúng đích bao nhiêu viên?

2 trả lời:

1

cũng là số viên bắn trúng

#1: ngày 13/06/2016
73

Thêm bình luận

0

sai rồi, phải là 47 viên trượt 3 viên

 

#2: ngày 28/10/2016

Thêm bình luận