1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Khai triển đa thức (x+y+z)^2


0

3

Khai triển đa thức sau: (x+y+z)2

123
3 trả lời:

0

(x+y+z)2    =(x+y+z)(x+y+z)=x+xy+xz+yx+y2 +yz+xz+zy+z2 =x2+y2+z2+2xy+2xz+2zy

#1: ngày 27/05/2016
230

Thêm bình luận

1

$(x+y+z)^2$ = $x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz$

#2: ngày 27/05/2016
616

có thể trình baỳ rõ ra đc ko bạn » ★๖ۣۜDiệp ๖ۣۜAnh ๖ۣۜTú★ 0 0 ngày 20/10/2018

Thêm bình luận

0
(X+Y+Z)=(X+Y+Z)(X+Y+Z) =X^2 +XY+XZ+YZ+Y^2+YZ+XZ+ZY+Z^2=X^2+Y^2+Z^2+2XY+2XZ+2ZY
#3: ngày 24/10/2017
37

Thêm bình luận