1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Chị Hoa vay 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng


7 trả lời:

1

khó và hay

bạn lấy ở đâu ra vậy

#6: ngày 04/09/2016

Thêm bình luận

1

Thầy giỏi thật.Bài đúng rồi đó

#7: ngày 21/08/2016
8

Thêm bình luận

1

@Phạm Thành Thắng: Kết quả thầy làm đúng, nhưng cô nhớ là nếu sử dụng công thức trên MathType thì không đánh dấu "%" được nha.

#8: ngày 20/08/2016
616

Thêm bình luận