1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bán máy có giá là 3 250 000đ giảm (10+a)% và (20+b)%


0

1

Tại một siêu thị có bán 1 cái máy có giá gốc là 3 250 000đ. Nhân dipl lễ giảm giá chiếc máy đó 2 lần: lần thứ nhất giảm (10+a)% so với giá gốc, lần thứ hai giảm (20+b)% so với giá khi giảm lần thứ nhất. Lúc này (sau khi giảm giá) máy chỉ còn 1 992 900đ. Tính a và b (a và b là số tự nhiên) 

1 trả lời:

1

bài này hình như có người đăng rùi đó pạn

ĐA: a = 6; b = 7

#1: ngày 03/02/2017
3

Thêm bình luận