1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Bạn Hiếu gửi 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng và lãi suất tăng lên 1,15%/tháng


0

3

Lãi suất tiền lãi gửi tiết kiệm của một ngân hàng trong một thời gian thay đổi liên tục. Bạn Hiếu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15%/tháng trong nữa năm tiếp theo và bạn Hiếu tiếp tục gửi; sau nữa năm đó lãi suất giảm xuống còn 0,9%/tháng, bạn Hiếu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bạn Hiếu được tất cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng ( chưa lm tròn ). Hỏi bạn Hiếu đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu tháng?
  Ai biết giúp mk với, ghi cả lời giải nha, cảm mơn!!!! ^^

13 trả lời:

1

cách giải đây

Gọi a là số tháng gửi với lãi suất 0,7%/tháng;x là số tháng gửi với lãi suất 0,9%/tháng

ta có pt 

$5000000.(1+0,007)^{a}.(1+0,0115)^{6}.(1+0,009)^{x}=5747478,359$

Nhập vào mt pt trên ấn Shift Solve 

Nhập a=1 nhập giá trịn ban đầu của x là 1 rồi ấn =

lặp lại với a=2;3;4;5;...;11

với a=5 được x=4 vậy số tháng gửi là 15

#1: ngày 10/10/2017
32

Thêm bình luận

1

mới vào lớp 7 nhìn mấy bài này chẳng hiểu gì cả haizz

#2: ngày 02/10/2017
6

Thêm bình luận

1

cuốn sách đó thầy e có, e xem một lần rồi nhưng nó bảo thay số j j đó ko hiểu giống kiểu mò í

#3: ngày 02/10/2017
8

Thêm bình luận

1

Em về mua quyển sách Hướng dẫn giải toán trên máy tính điện tử của Hoàng Hồ Nam

hoặc phân loại và phương pháp giải các dạng toán thi học sinh giỏi thcs trên máy tính điện tử của Nguyễn Văn Chạy

#4: ngày 02/10/2017
32

Thêm bình luận