1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bỏ và lấy bi vào/ra hộp theo nguyên tắc


0

9

Bạn Hảo bỏ bi vào hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu lấy ra 1 viên, ngày thứ hai lấy ra 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày để số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?

14 trả lời:

1

@Nguyen Minh Quan(nick thu 6): 20:42 24/05/2016

Bạn Hảo bỏ bi vào hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu lấy ra 1 viên, ngày thứ hai lấy ra 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày để số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?

Sử dụng các công thức của dãy số Fibonacci:
Gọi  là số bi có trong hộp sau ngày thứ .
Từ công thức số hạng tổng quát của dãy Fibonacci:

 Nhập vào màn hình dòng lệnh sau:Bấm CALC.
+ Máy hỏi nhập X: ;
+ Máy hỏi nhập A: .
Bấm "=" liên tiếp cho tới khi , ta được:
+ Số bi trong hộp sau 10 ngày: ;
+ Số bi trong hộp sau 15 ngày: ;

Và bấm "=" liên tiếp ta được sau 27 ngày thì số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên.

#1: ngày 27/05/2016
123

Thêm bình luận

1

27 ngay nha bnwink

#2: ngày 27/07/2017
471

Thêm bình luận

1

Nguyen Minh Quan(nick thu 6): 20:42 24/05/2016

Bạn Hảo bỏ bi vào hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu lấy ra 1 viên, ngày thứ hai lấy ra 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày để số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?

27 ngày là kq

#3: ngày 28/08/2016
3

Thêm bình luận

1

dùng Fi-bô-na-xi cho chạy shigma

#4: ngày 26/05/2016
132

Thêm bình luận