1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bỏ và lấy bi vào/ra hộp theo nguyên tắc


14 trả lời:

1

cách giải ?

#6: ngày 25/05/2016
616

Thêm bình luận

1

27 ngày

 

#7: ngày 25/05/2016
230

Thêm bình luận

1

27 ngày

#8: ngày 24/05/2016
132

Thêm bình luận

0

nhập vào kiểu gì ạ

#9: ngày 01/10/2017

Thêm bình luận

0

cho mình hỏi  n  bấm vô sao vậy

#10: ngày 03/10/2016

Thêm bình luận