1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bỏ và lấy bi vào/ra hộp theo nguyên tắc


14 trả lời:

0

cho minh cach giai cu the hon dc k

#11: ngày 02/10/2016
1

Thêm bình luận

0
#12: ngày 02/10/2016

Thêm bình luận

0

ffffffffffffffffffffff      27 là KQ      fffffffffffffffffffffffffff

#13: ngày 02/10/2016
1

Thêm bình luận

0

ffffffffffffffffffffff      27 là KQ      fffffffffffffffffffffffffff

#14: ngày 02/10/2016
1

Thêm bình luận

0

27 ngày , mình đã từng làm bài này rùi 

#15: ngày 28/08/2016
164

Thêm bình luận