1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thảo luận vấn đề chung
  3. Khác

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn


-1

1

Phòng Giáo Dục – Đào Tạo Quận 3

Trường THCS Lê Quý Đôn

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán. Khối 7

Thời gian: 90’ (không kể thời gian phát đề)

Bài 1(3đ): Thực hiện phép tính:

bai1bai1

Bài 2(2đ): Tìm x, biết:

bai2
 

Bài 3(1đ): Tìm x, y, z biết:

   bai3bai4

Bài 4(2đ): Trong hình 1, biết

bai4

∠D1 = 700 , ∠C2 = 110

, c⊥a.

a/ Chứng minh: a//b

b/ Chứng minh: c⊥b

Bài 5(2đ): Trong hình 2, biếthinh2

hinh2

DE // Cy, ∠xAB = 400, ∠ABE = 1400, ∠BCZ = 1300

a) Chứng minh: Ax // DE.

b) Chứng minh: AB ⊥ BC

—————— HẾT —————–

471
5 trả lời:

1
lp 11
#1: ngày 12/02/2018
471

Thêm bình luận

1
Solo nâng cao nek QL.Thành
#2: ngày 12/02/2018
471

Thêm bình luận

1

toàn đăng những bài lớp dưới thì ai chả làm được

#3: ngày 07/07/2016
85

Thêm bình luận

1

bài 1 : 

Đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 bài 1

#4: ngày 07/07/2016
471

Thêm bình luận