1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Gửi tiết kiệm sau 2 năm có 500 triệu đồng để xây nhà


0

1

Một người muốn sau 2 năm có 500 triệu đồng để xây nhà. Hỏi người đó phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền (như nhau) hàng tháng là bao nhiêu? biết lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng là 1,2% trên tháng. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

3 trả lời:

1
Sử dụng CT X(1+1,2%)^24=50000000 SHIFT SOLVE Chọn x bất kì Sẽ ra đc kq
#1: ngày 14/01/2018
5

Thêm bình luận

1

Bạm có thể nêu cách lm chi tiết đc ko???//smiley

#2: ngày 28/01/2017

Thêm bình luận

0

ket qua la 17886396đ, nho cam on va tang ht

#3: ngày 28/01/2017
2

Thêm bình luận