1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Làm quen Toán máy tính
  3. Đơn vị - số đo góc

Chức năng của các phím HEX, BIN, OCT là gì ?


1

7

Mình đã biết chức năng chia lấy phần nguyên của máy tính CASIO fx-570 VN plus là vào MODE 4, máy tính hiện lên chữ DEL. Còn các nút HEX, BIN, OCT có chức năng gì ?

11 trả lời:

1

Các phím DEC, HEX, BIN như bạn trên đã nói, mình chỉ xin bổ sung chức năng phím OCT đó là hệ bát phân.

#1: ngày 24/02/2016
13

Thêm bình luận

1

DEC là hệ thập phân

HEX là hệ thập lục phân

BIN là hệ nhị phân

 

#2: ngày 24/02/2016
3

Thêm bình luận

1

DEC là hệ thập phân gồm các số từ 0-->9

BIN là hệ nhị phân gồm số 0 và 1 vd: trong hệ nhị phân thì 1+1=10

mik chỉ bik nhiu đây thôi bạn

#3: ngày 24/02/2016
132

Thêm bình luận

2

DEC là hệ thập phân

HEX là hệ thập lục phân

BIN là hệ nhị phân

OCT là hệ bát phân

#4: ngày 25/02/2016
89

Thêm bình luận