1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Góp ý diễn đàn nên chỉ tập trung vào Toán casio


1

4

Vì đây là diễn đàn chuyên về maytinhbotui nên theo tôi chỉ nên đăng những bài liên quan đến máy tính mà thôi, những bài dành cho hsg Toán( không phải MT) không nên đăng, muốn hỏi những bài toán liên quan đến hsg Toán thì nên đăng ở diễn đàn khác. Tôi thiết nghĩ vậy, ban quản trị và các bạn thấy như thế nào.

7 trả lời:

2

Toán nâng cao là nhưng bài nâng cao từ kiến thức trong sách giáo khoa

Toán casio là dùng máy tính để giải những bài toán sao lại nói là giống nhau cho được

#1: ngày 20/08/2016
199

Thêm bình luận

2

không phải 

hai cái đó khác nhau hoàn toàn, casio không phải toán nâng cao 

#2: ngày 20/08/2016
471

Thêm bình luận

1
Ngân nói Không đúng
#3: ngày 21/01/2018
471

Thêm bình luận

1

Ngan day ca giao vien, ghe theno

#4: ngày 31/07/2017
471

Thêm bình luận