1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Đếm khoảng cách khác nhau của Robot 4 nút điều khiển


10 trả lời:

1

6298 là đúng

các bn sai hết rùi

#6: ngày 26/01/2017
20

Thêm bình luận

1

Khang sai rùi nhé  6163 là KQ đúng đó bn!!!!!!laugh

Bạn Hoàn thiết kế được một chú Robot với 4 nút điều khiển khác nhau. Khi bấm lần lượt vào các nút thì chú Robot di chuyển lên phía trước lần lượt là 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm. Nếu thực hiện ấn 2099 lần bấm nút thì có bao nhiêu khoảng cách khác nhau mà chú Robot có thể di chuyển được?

Khi nào đề là như thế này thì kq của bn mới đúng

#7: ngày 26/01/2017

Thêm bình luận

1

Sai bét hết. Đáp án là 6298 khoảng cách.

#8: ngày 25/01/2017
249

Thêm bình luận

1

ta có công thức:  số số hạng = ((số cuối - số đầu) /khoảng cách) + 1

thay vào, ta có: số khoảng cách di chuyển được là: ((2054 x 7) - 2054)/2) +1 = 6163

 

#9: ngày 07/01/2017
1

Thêm bình luận

1

(2054*7-2054)/2+1=6163

#10: ngày 06/05/2016
230

Thêm bình luận