1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Tìm các hệ số đều là số tự nhiên, nhỏ hơn 5, thỏa mãn điều kiện P(5) = 259


0

4

smileyCho đa thức P(x) có tất cả các hệ số đều là số tự nhiên, nhỏ hơn 5, thỏa mãn điều kiện P(5) = 259. Tinh P2034

406
4 trả lời:

1

smiley hay đấy

 

#1: ngày 05/02/2017
12

Thêm bình luận

1

yesyessmiley

#2: ngày 05/02/2017
9

Thêm bình luận

1

chịu khó mò nhờ toàn                     

#3: ngày 15/01/2017
196

Thêm bình luận

1

+P(2034)=1682995626

http://olm.vn/hoi-dap/question/109788.html            ban xem bai tuong tu o link do nhesmiley

#4: ngày 15/01/2017
14

Thêm bình luận