1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

nhóm phó toàn huế


0

9

loa loa !!! smiley mình đang có ý định đưa 1 người trong nhóm lên làm nhóm phó, ai có nhu cầu cứ cmt vào đây minh sẽ xem xét và thăng chức cho

12 trả lời:

1
Cho mk lm vs TIẾN đc hk😁
#1: ngày 26/02/2017
12

Thêm bình luận

1

đăng mấy cái bài "tào lao" là dễ bị ném đá chứ chẳng chơi

#2: ngày 26/02/2017
249

Thêm bình luận

1

Vãi mấy thanh niên commet như một vị thánh. Đăng bài mà tào lào là bị "ném đá" như mk đây!! hihicheeky

#3: ngày 24/02/2017
255

Thêm bình luận

1

ném đá nhiều vô smiley

#4: ngày 24/02/2017
70

Thêm bình luận