1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Mua vở loại 2500 đồng/ quyển nhưng cửa hàng chỉ còn loại 3000 đồng/quyển


0

1

Bạn Toán đưa tiền dự định mua một số quyển vở loại 2500 đồng/ quyển. Nhưng đến cửa hàng chỉ còn vở loại 3000 đồng/quyển. Toán cứ băn khoăn có nên mua loại vở này không? Vì nếu mua thì số vở dự định bị hụt mất hai quyển. Tính số tiền bạn Toán mang đi?

3 trả lời:

1

Giải:

Nếu bạn Toán mua số vở loại 2500 đồng/quyển bằng số vở định mua loại 3000 đồng/quyển thì số tiền còn thừa là:

2 x 2500 = 5000 (đồng)

Sở dĩ có số tiền thừa này là vì giá vở đã giảm:

3000 - 2500 = 500 (đồng/quyển)

Vậy số vở bạn Toán định mua loại 3000 đồng/quyển là:

5000 : 500 = 10 (quyển vở)

Số tiền bạn Toán mang đi là:

3000 x 10 = 30000(đồng)

Đáp số: 30000 đồng

#1: ngày 22/04/2017
90

Thêm bình luận

1

Cái này giống câu like vs bài chuẩn wa

#2: ngày 23/04/2017
249

Thêm bình luận

1

Phân tích: Vì số tiền bạn Toán mang đi không đổi, nên ta có thể xem giá tiền của mỗi loại vở là chiều dài của một hình chữ nhật và số quyển vở là chiều rộng của hình chữ nhật đó.

#3: ngày 22/04/2017
90

Thêm bình luận