1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Cách tặng Hcoin trên diển đàn ;phân biệt Hcoin danh hiệu và sử dụng


1

1

cho em hỏi cách nào để tặng Hcoin và H coin danh hiệu xem ở đâu H coin sử dụng dùng để làm gì; cho em hỏi sao điểm danh hiệu trên diển đàn và trò chơi lại khác nhau 

406
3 trả lời:

1

-cách để tạng hcoin chưa có vì tặng hcoin ở webs mới đang cập nhật

-còn điểm hcoin danh hiệu xem ở bên góc phần màu xanh

-điểm hcoin sử dụng cũng chưa cập nhật

-mấy cái đó cũng như điểm HT (học tập )ở webs cũ

theo em là như vậyenlightened

#1: ngày 29/12/2017

Thêm bình luận

0
A có 4889 Hcoin rồi!!!
#2: ngày 28/12/2017
471

Thêm bình luận

0
ủa sao Website nhiều Ban Quản Trị z?
#3: ngày 28/12/2017
471

Thêm bình luận