1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Số thập phân - phân số

Tìm phân số tối giản bằng 56,66(363)


0

4

Tìm phân số tối giản bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 56,66(363)

10 trả lời:

1

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

#1: ngày 25/12/2016
90

Thêm bình luận

1

khi đó ta được kết quả 1886899/33300

#2: ngày 25/12/2016
73

Thêm bình luận

1

rồi viết dưới dạng A chia ước chung phần B chia ước chung

#3: ngày 25/12/2016
73

Thêm bình luận

1

xong tìm ước chung của A và B 

#4: ngày 25/12/2016
73

Thêm bình luận