1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Tính số thóc sau khi phơi khô biết tỉ lệ nước 10%, 0,5%


10 trả lời:

1

@Trần Nguyễn Ngọc Khánh: 10:44 30/06/2016

hình như tất cả sai hết

cách này mình làm ở tiểu học rồi mà

#6: ngày 30/06/2016
616

Thêm bình luận

1

hình như tất cả sai hết

#7: ngày 30/06/2016

Thêm bình luận

1

@faded(alan waker): 13:38 27/06/2016

181000 kg

why???

#8: ngày 27/06/2016
616

Thêm bình luận

1

179000kg

#9: ngày 26/06/2016
14

Thêm bình luận

0

kết quả là 180,9 bạn ah

#10: ngày 01/07/2016

Thêm bình luận