1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Máy tính vinacal fx570ES Plus II có được đem vào phòng thi?


0

5

có ai biết thi casio cấp tỉnh có được mang vinacal 2 ko vậy

tks

6 trả lời:

1

Có thể vinacal hoặc casio

#1: ngày 08/10/2016
164

Thêm bình luận

1

được mang vào đó

#2: ngày 07/10/2016
3

Thêm bình luận

1

@Người dùng ẩn 436963: 19:51 07/10/2016

có ai biết thi casio cấp tỉnh có được mang vinacal 2 ko vậy

tks

Hình như là ko đc dùng đâu bạn à

#3: ngày 07/10/2016
15

Thêm bình luận

0

@Người dùng ẩn 436963: 19:51 07/10/2016

có ai biết thi casio cấp tỉnh có được mang vinacal 2 ko vậy

tks

được mình thi rồi và đậu giải nhì

#4: ngày 08/10/2016
123

Thêm bình luận