1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Cách có lượt quay nhận máy tính fx570VN Plus


0

0

Làm thế nào để có lượt quay máy tính casio vậy

2 trả lời:

1

Lưu ý:

II. THAM GIA SỰ KIỆN TRÊN FACEBOOK

- Event "Nhắn tin Page nhận ngay lượt quay": Bạn sẽ nhận được từ 2 - 3 lượt quay 

=>Gửi ID qua page của web để nhận lượt quay

#1: ngày 05/03/2016
90

Thêm bình luận

1
I. ĐỔI ĐIỂM LƯỢT QUAY

- Dùng điểm Điểm danh, điểm Hoạt, điểm Chia sẻ động lấy lượt quay: Đổi điểm tích lũy lấy lượt quay may mắn

- Làm sao để có điểm Điểm danh, điểm Hoạt động và điểm Chia sẻ?


II. THAM GIA SỰ KIỆN TRÊN FACEBOOK

- Event "Nhắn tin Page nhận ngay lượt quay": Bạn sẽ nhận được từ 2 - 3 lượt quay

#2: ngày 05/03/2016
90

Thêm bình luận