1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tổng cộng 17 quả cả cam và quýt; quýt bổ làm 3; cam chia làm 10


0

6

bai toán cổ ;có tổng cộng 17 quả cả cam và quýt ;quýt bổ làm 3 ;cam chia làm 10 ;có 100 người ăn ;hỏi có bao nhiêu quả cam ;bao nhiêu quả quýt

37
2 trả lời:

2

gọi x là số quả cam ;y là số quả quýt ;ĐK ;x,y nguyên dương và bé hơn 17 ,theo bài ra ta có 2 pt: x cộng y bằng 17 và 3x cộng 10 y bằng 100 ;Từ đó lập hệ pt và giải  hệ pt;Ta được x bằng 10 và y bằng 7 ;suy ra có 10 quả cam và 7 quả quýt ;

#1: ngày 04/02/2017
406

Thêm bình luận

1

Đáp án là 10;7 nhớ tks và tặng ht cho mk nhé

#2: ngày 03/02/2017
255

Thêm bình luận