1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Hưởng ứng phong trào xanh - sạch - đẹp, học sinh trồng cây theo kế hoạch


0

1

Hưởng ứng phong trào xanh - sạch - đẹp. Một lớp có 45 học sinh đi lao động trồng cây theo kế hoạch của nhà trường. Cô giáo phân công cho các em đào hố, chở cây, trồng và tưới nước cho cây như sHưởng ứng phong trào xanh - sạch - đẹp. Một lớp có 45 học sinh đi lao động trồng cây theo kế hoạch của nhà trường. Cô giáo phân công cho các em đào hố, chở cây, trồng và tưới nước cho cây như sau : 4/9 số học sinh đào hố, 2/5 số còn lại chở cây. Số học sinh trồng cây bằng 3/2 số học sinh tưới cây.

Tính : a) Số học sinh làm từng công việc được giao 

          b) Tỉ số phần trăm của số học sinh trồng cây so với học sinh cả lớp

2 trả lời:

1

a)Số học sinh đào hố là:

45.4/9=20 (hs)

Số học sinh chở cây:

(45-20).2/5=10(hs)

Số học sinh còn lại là:

45-20-10=15(hs)

Gọi số học sinh trồng cây là x ;số học sinh tưới cây là y

=>x/3=y/2=x+y/3+2=15/5=3

=>x/3=3 =>x=9

ta lại có :

y/2=3=>y=6

=> số học sinh trồng cây là 9 ;số học sinh tưới cây là 6

b)

tỉ số học sinh trồng cây so với cả lớp là:

9.100/45=20%

 Đ/s:

a) 9;6

b) 20 %

 

#1: ngày 21/04/2017
406

Thêm bình luận

1

các bạn cho ý kiến xem cách làm này đúng ko

#2: ngày 21/04/2017
406

Thêm bình luận