1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm số tự nhiên sao 31(abcd + ab + ad + cd + 1) = 40 (bcd + b + d )


0

1

Tìm các số tự nhiên a, b, c, d  biết :

 31(abcd + ab + ad + cd + 1) = 40 (bcd + b + d )

3 trả lời:

1

đề không sai vì kết quả là : a=1;                b=3;             c=2;                 d=4

mình không biết cách giải ra sao nữa. đau đầu suốt mấy hôm

#1: ngày 04/09/2017
3

Thêm bình luận

1

đề sai ko bạn 

nếu ko thì ko nhai lắm  crying

#2: ngày 03/09/2017
8

Thêm bình luận

0

chắc đề sai rồi bn ạ

bn thử lại chưa

#3: ngày 05/09/2017
8

Thêm bình luận