1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cu Bin được ba dẫn đi mua kẹo ở siêu thị có khuyến mãi đặc biệt


0

6

Cu Bin được ba dẫn đi mua kẹo ở một siêu thị có khuyến mãi đặc biệt như sau:

 - Giá tiền của một viên kẹo là 1.000 đồng/viên.

 - Cứ 3 vỏ kẹo thì đổi được 1 viên kẹo.

Ba Bin dùng hết 221.000 đồng để mua kẹo và đi đổi kẹo. Hỏi số kẹo ba Bin sẽ có được nhiều nhất là bao nhiêu?

73
8 trả lời:

1

   - Dùng 221.000 đồng mua được 221 viên kẹo và được 221 vỏ kẹo

   - Dùng 221 vỏ kẹo đổi được 73 viên kẹo và dư 2 vỏ kẹo

   - Sau khi ăn 73 viên kẹo được 73 vỏ kẹo đổi được 24 viên kẹo và dư 1 vỏ kẹo

   - Dư 2 vỏ kẹo cộng với dư 1 vỏ kẹo đổi được 1 viên kẹo

   - 24 viên kẹo cộng với 1 viên kẹo được 25 viên kẹo sau khi ăn được 25 vỏ kẹo đổi lần nữa ta được 8 viên kẹo dư 1 vỏ kẹo

   - Sau khi ăn 8 viên kẹo được 8 vỏ kẹo cộng 1 vỏ kẹo là 9 vỏ kẹo đổi được 3 viên kẹo

   - Sau khi ăn 3 viên kẹo được 3 vỏ kẹo đổi được 1 viên kẹo

Vậy số kẹo Bin sẽ có được nhiều nhất là: 221 + 73 + 25 + 8 + 3 + 1 = 331 (viên kẹo)

#1: ngày 20/07/2016
616

Thêm bình luận

1

bai nay bang 331 day tran tran

 

#2: ngày 01/09/2016
5

Thêm bình luận

1

có 225.000 mua 225 viên kẹo rồi được tặng 75 viên rồi được tặng 25 viên nữa rồi được tặng 8 viên rồi được tặng 2 viên, còn dư 2 vỏ

225 + 75 + 25 + 8 + 2 = 333 viên 

Đây là KQ đúng của bài bạn Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên

#3: ngày 01/09/2016
123

Thêm bình luận

1

Cu Bin được ba dẫn đi mua kẹo ở một siêu thị có khuyến mãi đặc biệt như sau:

 - Giá tiền của một viên kẹo là 1.000 đồng/viên.

 - Cứ 3 vỏ kẹo thì đổi được 1 viên kẹo.

Ba Bin dùng hết 225.000 đồng để mua kẹo và đi đổi kẹo. Hỏi số kẹo ba Bin sẽ có được nhiều nhất là bao nhiêu?

mk ra 300 nhưng k đúng

 

#4: ngày 31/08/2016

Thêm bình luận