1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính U2012 biết Un = sin(2012 - sin(2012 -... sin(2012 - sin2012)))


0

3

Tính U2012 biết Un=sin(2012-sin(2012-...sin(2012-sin2012))). Lấy 9 chữ số thập phân

 

2
3 trả lời:

1

Khó quá, chờ mình mấy tiếng nhé!

#1: ngày 15/09/2016
18

Thêm bình luận

1

Chuyển chế độ máy sang rađian

Nhập sin2012

Sin(2012-Ans) =

Bấm = liên tục đến khi u không đổi

u2012=0.659949783

#2: ngày 14/09/2016
2

Thêm bình luận

0

Ô tự hỏi tự trả lời à

#3: ngày 15/09/2016
10

Thêm bình luận