1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. số học
  3. lớp 8

số 8 nâng cao 2


0

0

cho a,b,c,d thuộc Z thỏa : a+b=c+d  .

CMR a2+b2+c2+d2 luôn là tổng của 3 số chính phương

2 trả lời:

1

lấy một vài ví dụ là chứng minh được rồi

#1: ngày 08/12/2016
5

Thêm bình luận

1

lấy 1 vài ví dụ ra nha Ngân

#2: ngày 02/12/2016
2

Thêm bình luận