1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính số con gà , con thỏ biết số gà nhiều hơn số thỏ là 28 con


0

0

Số gà nhiều hơn số thỏ là 28 con. Số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ? 

1 trả lời:

1

Giải

Giả sử có 10 con thỏ, thế thì có : 10 + 28 = 38 (con)

Số chân gà là : 38 x 2 = 76 (chân)

Số chân thỏ là : 10 x 4 = 40 (chân)

Hiệu số chân gà và thỏ là : 76 - 40 = 36 (chân)

Vì thực tế thì số chân gà hơn số chân thỏ tới 40 chân nên ta phải tìm cách thêm vào hiệu trên : 40 - 36 = 4 (chân)

Ta thấy nếu cùng bớt một con thỏ và một con gà thì hiệu số gà và thỏ vẫn không thay đổi song hiệu số chân gà và thỏ sẽ tăng thêm: 4 - 2 = 2 (chân)

Để hiệu số chân tăng thêm 4 thì số thỏ và gà phải bớt đi là : 4 : 2 = 2 (con)

Vậy số thỏ là: 10 - 2 = 8 (con thỏ)

Số gà là : 38 - 2 = 36 (con gà)

Đáp số là : 36 con gà và 8 con thỏ

#1: ngày 22/04/2017
13

Thêm bình luận