1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác

Đếm số tam giác trong tháp tam giác


21 trả lời:

1

Ko 2233004247

#11: ngày 03/12/2015
1

Thêm bình luận

1

Ví dụ: Tháp tam giác có kích thước bằng 4 thì có 27 tam giác đều được tạo thành.

#12: ngày 27/11/2015
4

Thêm bình luận

1

co gì sai không?

#13: ngày 27/11/2015
4

Thêm bình luận

0

với n= 217 thì kq lẻ nha

kq = 2584063,125

#14: ngày 15/01/2017

Thêm bình luận

0

minh ra ket qua la 2233004247

#15: ngày 21/12/2016

Thêm bình luận