1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác

Đếm số tam giác trong tháp tam giác


21 trả lời:

0

chi voi so tang lon hon bang 4 moi co the tinh nhu vay con so tang nho hon 4 thi cac ban tu dem di

 

#16: ngày 21/12/2016

Thêm bình luận

0

tong so tam giac minh can tinh la bang 3 cai cong lai

 

#17: ngày 21/12/2016

Thêm bình luận

0

tinh so tam giac dung co 2 tang tro len la xichma x(x-1)/2 cho chay tu 1  den a

tinh so tam giac nguoc co 2 tang tro len la xichma (a-2x-1)(a-2x)/2 cho chay tu 1 den phan nguyen (a-2)/2 voi a>=4

tinh so tam giac 1 tang la a^2 

voi a la tang can tinh

 

#18: ngày 21/12/2016

Thêm bình luận

0

có đề cho x=4 có 27 hình bạn ak.

#19: ngày 12/12/2016
1

Thêm bình luận

0

ồ. công thức của bạn sang bị sai dưới mẫu rồi. đúng là này nè. ('x(x+1)(2x+1))/6. rồi đó. công thức ở trên sai rồi nhá. 

#20: ngày 08/11/2016
3

Thêm bình luận