1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cho A là số tự nhiên, A^3 có tận cùng là 24


0

8

Cho A là số tự nhiên, A3 có tận cùng là 24. Hỏi hai chữ số tận cùng của A có thể là bao nhiêu? (Nhập kết quả theo thứ tự từ bé đến lớn, cách nhau bởi dấu ; ).

406
5 trả lời:

1

cảm ơn nhiều nha Phúc

 

#1: ngày 07/02/2017
406

Thêm bình luận

1

Bài này kq= 24;74 nhé bạnsmiley

#2: ngày 06/02/2017
255

Thêm bình luận

1

đề này ở đâu vậy

#3: ngày 06/02/2017
5

Thêm bình luận

1

KHÓ THẬT ĐẤYsmiley

#4: ngày 06/02/2017
3

Thêm bình luận