1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính tổng các chữ số viết bằng 5 chữ số 2;3;4;5;6


0

3

Với 5 chữ số 2;3;4;5;6. Tính tổng các chữ số viết bằng cả 5 chữ số đó. ( Lưu ý các chữ số không được lặp lại trong mỗi số. )

3 trả lời:

1

không ra rồi sao

#1: ngày 25/07/2016
1

Thêm bình luận

1

Ra kết quả giùm đi !!!!!!!!!!!!!

#2: ngày 25/07/2016
44

Thêm bình luận

1

ấy cha anh này ra đề hại não à nha

#3: ngày 24/07/2016
74

Thêm bình luận