1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Xác suất quả bóng thứ 2 là màu vàng


0

5

Bốn quả bóng được đặt trong một chiếc hộp. Một quả màu xanh, một quả màu đen và hai quả còn lại màu vàng. Lắc hộp và lấy 2 quả bóng ra. Biết rằng có ít nhất một quả màu vàng. Hỏi rằng có bao nhiêu cơ hội để quả bóng thứ 2 cũng màu vàng?

5 trả lời:

1
Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:
 
Vàng + Vàng  / Vàng + Xanh  / Xanh + Vàng  / Vàng + Đen / Đen + Vàng  / Xanh + Đen. 
 
Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra. 
 
Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5. 
 
Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng. 
 
Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác. 
#1: ngày 27/05/2016
74

Thêm bình luận

1

hok có chi bạn

#2: ngày 27/05/2016
74

Thêm bình luận

1

Cám ơn anh Toàn !!!

#3: ngày 27/05/2016
616

Thêm bình luận

1

Sau khi biết một quả là màu vàng thì ta còn lại một xanh, một đen, một vàng. Tỉ lệ để quả bóng thứ hai là màu vàng là $\dfrac{1}{3}$ $\approx$ 33,33 %

#4: ngày 27/05/2016
616

Thêm bình luận