1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán về chuyển động có sự tác động của ngoại lực có vận tốc phần 1


0

0

Vận tốc dòng chảy của một con sông là 3 km/giờ. Vận tốc của ca nô (khi nước đứng yên) là 15 km/giờ . Tính vận tốc ca nô khi xuôi dòng và khi ngược dòng

1 trả lời:

1

Giải:
Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là ;
        15 + 3 = 18 (km/giờ )
        Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là 
        15 – 3 = 12 (km/giờ )
                Đáp số : 18 km/giờ ; 12 km/giờ 

#1: ngày 21/04/2017
90

Thêm bình luận