1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm bốn chữ số tận cùng của 20152012^3−20142033^2


0

2

Tìm bốn chữ số tận cùng của: ${20152012^3} - {20142033^2}$

4 trả lời:

1

Ta có bốn chử số tận cùng của ${20152012^3}$ là ${2012^3}$

ta có bốn chữ số tận cùng của ${20142033^2}$ là ${2033^2}$

=> Bốn chữ số tận cùng của ${\rm{ }}{20152012^3} - {20142033^2}$ là ${2012^3} - {2033^2} = 8140732639$

Lấy 4 chữ số tận cùng của kết quả ta được số cần tìm là 2639

 

#1: ngày 17/08/2016
199

Thêm bình luận

1

2639

#2: ngày 16/08/2016
8

Thêm bình luận

0

2639 là đáp án đúng , cả ơn mọi người nhé

#3: ngày 11/09/2016
164

Thêm bình luận

0

Nguyễn Quang Thành: 20:47 16/08/2016

Tìm bốn chữ số tận cùng của: 201520123201420332201520123−201420332

201520123 - 201420332 $\equiv$ 5728 - 3089 $\equiv$ 2639 (mode 104)

#4: ngày 19/08/2016
123

Thêm bình luận