1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Với 7 số tự nhiên tìm cách tạo ra các số tự nhiên từ 1 đến 60


5 trả lời:

1

Bài này khá dài nên mk sẽ tách ra làm 2 phần

#6: ngày 13/04/2017
249

Thêm bình luận