1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

đáp án đề thi : ai xem thì tặng HT cho mk nha


3

24

Bài 1: (Đáp án: 4,092) 

Cho tam giác ABC có AB = 3,59; BC = 4,91; CA = 5,78, đường cao BH. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho MC = 2MB. Gọi I là giao điểm của AM và BH. Tính giá trị của IA + IB (Làm trên kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 2: (Đáp án: 101028650092486137420) 

Tính B= 301.306.311 + 306.311.316 + 311.316.321 + ... + 212011.212016.212021

Bài 3: (Đáp án: 166872550) 

Dự tính rằng: Nếu cô Vân gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Sau hai năm cô Vân sẽ có 38,3 triệu đồng (Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,69%/tháng). Hỏi nếu theo dự tính sau bảy năm thì cô Vân có bao nhiều tiền cả gốc lẫn lãi (Làm tròn đến hàng chục).

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi vào cuối mỗi tháng

Bài 4: (Đáp án: 13778) 

Tính số dư của thương: 24587556758493847584938475312586958 và 22015

Bài 5: (Đáp án: 1016,61) 

Tính diện tích của tam giác biết rằng độ dài ba đường cao là 30,8; 40,3 và 50,4. Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân.

Bài 6: (Đáp án: 704) 

Cần chọn một đội từ 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Người ta yêu cầu đội đó phải có ít nhất 2 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đội.

Bài 7: (Đáp án: 2020382406262472702641) 

Tính giá trị của biểu thức sau: C=2120114C=2120114

Bài 8: (Đáp án: 001) 

Tìm ba chữ số tận cùng của 31003100

Bài 9: (Đáp án: 31) 

Tìm ước nguyên tố lớn nhất có hai chữ số của: 230−1230−1

Bài 10: (Đáp án: 976286785029503105106290369053074049) 

Tính lũy thừa sau: G=9880722569880722572G=9880722569880722572

Bài 11: (Đáp án: 3600) 

Có 100 khúc gỗ, mỗi khúc dài 10 mét. Bố bạn Thanh muốn cưa 100 khúc gỗ này thành các khúc gỗ dài 1 mét. Để cưa đứt một khúc gỗ thành hai đoạn cần 4 phút. Hỏi bố bạn Thanh phải mất bao nhiêu phút để cưa hết 100 khúc gỗ này?

Bài 12: (Đáp án: 2040) 

Tính tổng các ước của số 896

Bài 13: (Đáp án: 48477489447915200) 

Tính giá trị của biểu thức: 72.74 + 74.76 + 76.78 + 78.80 + … + 662566.662568

Bài 14: (Đáp án: 709588273152) 

Cho 3 số A = 1193984; B = 947958; C = 38743. Tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số A, B và C.

Bài 15: (Đáp án: 256216) 

Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho n2n2 có ba chữ số đầu và ba chữ số cuối đều là 656.

Bài 16: (Đáp án: 3,14946) 

Tính gần đúng giá trị biể thức đến 5 chữ số thập phân: F=x10+y20+z30(xyz)10F=x10+y20+z30(xyz)10 với x=1970;y=2015;z=2110x=1970;y=2015;z=2110

Bài 17: (Đáp án: i) 

Cho một dãy các chữ QUANGBINH viết theo quy luật như sau: QUANGBINHQUANGBINHQUANGBINH……

Trong dãy trên chữ cái ở vị trí thứ 2068 tính từ chữ cái đầu tiên là chữ gì?

Bài 18: (Đáp án: 9/4) 

Tính giá trị (x+y+z)2-2(x+y+z)(x+y)+(x+y)2 tại x = 1,1, y= 1,2 và z= 1,5

Bài 19: (Đáp án: 19,33) 

Cho tam giác ABC biết AB = 4,8; AC = 9,3 và số đo của góc A bằng 60 độ. Diện tích của tam giác bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 2 chữ số ở phần thập phân)

Bài 20: (Đáp án: 1597) 

Tìm số dư khi chia 20132013201320132013 chia cho 2417

Bài 1: (Đáp án: 2) 

Tìm số dư của 2019200 cho 7

 

Bài 2: (Đáp án: 564) 

Tìm số dư của phép chia  123456789×987654321123456789×987654321 cho 2013.

Bài 3: (Đáp án: 1/14) 

Tính giá trị biểu thức sau: 1+13+19+1277+77+749+7343÷2+23+29+2271+17+149+13431+13+19+1277+77+749+7343÷2+23+29+2271+17+149+1343

Bài 4: (Đáp án: 51090942171709440000/1) 

Tìm ước chung lớn nhất của: 21! và 2016!

Bài 5: (Đáp án: 2024241898810200421696) 

Tính chính xác tích sau: D=2120113×212416D=2120113×212416

Bài 6: (Đáp án: 7;1) 

cho A=x^2-2xy+6y^2-12x+2y+2057

Tìm x,y sao cho A nhỏ nhất

Nhập KQ là       ?;?

trong đó đó ?;? lần lượt là x và y nha!

:good luck laugh  đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 7: (Đáp án: 328) 

Tìm ba chữ số tận cùng của: 82498249

Bài 8: (Đáp án: 3605321,5637) 

Cho góc xOy có số đo góc là 30 độ, người ta sắp xếp các hình vuông vào góc xOy sao cho góc trên, bên trái  của các hình vuông phải tiếp xúc với tia Ox và các hình vuông phải liên tiếp nhau, không chồng chéo (như hình vẽ dưới). Biết rằng hình vuông nhỏ nhất H1 có độ dài cạnh là 1. Hình vuông H2 gần hình vuông H1, hình vuông H3 gần hình vuông H2…  Hỏi tổng diện tích của các hình vuông có độ dài cạnh nhỏ hơn 2313 là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần phận phân)

 

Bài 9: (Đáp án: 79228162514264337593543950336) 

Tính giá trị lũy thừa sau: E=832E=832

Bài 10: (Đáp án: 8/1) 

Cho hình thang cân ABCD  có AB//CD.Tính độ cao AH biết AB=6cm,CD=10cm và cạnh bên AD là 60−−√60 cm 

 

Bài 1: (Đáp án: 27) 

Tìm n để : n! <5,5.1028<(n + 1)!

Bài 2: (Đáp án: 0,6027) 

Giải phương trình(0<x<1):  x3 _ 7x + 4 = 0 (Làm tròn đến 4 chữ số thập phân)

Bài 3: (Đáp án: 133,813) 

Tính thể tích của hình cầu bán kính 3,173 (Làm tròn đến 3 chữ số thập phân)

Bài 4: (Đáp án: (0,362;-5,215)) 

Cho parabol (P): y = 4,7x2 - 3,4x-4,6

Tìm tọa độ (x0, y0) của đỉnh S của parabol. Làm tròn đến 3 chữ số, nhập kết qủa theo dạng: (x0; y0)

Bài 5: (Đáp án: 3,916) 

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB= 4,6892; BC=5,8516

Tính độ dài đường phân giác trong CI(Làm tròn đến 3 chữ số thập phân)

Bài 6: (Đáp án: 8,502) 

Tính chu vi hình tròn nội tiếp tam giác đều cạnh a=4,6872 (Làm tròn đến 3 chữ số thập phân)

Bài 7: (Đáp án: 975461059740893157555403139789971041) 

Tính A= 9876543219876543212

Bài 8: (Đáp án: 101028650092486137420) 

Tính B= 301.306.311 + 306.311.316 + 311.316.321 + ... + 212011.212016.212021

Bài 9: (Đáp án: 610) 

Cho dãy số U1=144; U2=233; Un+1 =Un + Un-1. Tìm số hạng nhỏ nhất trong dãy sao cho: Un=n+9696n2Un=n+9696n2

 

Bài 10: (Đáp án: 38518016) 

Để khuyến khích phong trào thi HSG, thầy Nam- hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An đã kêu gọi mọi người gây quỹ khuyến học với hình thức như sau:

- Cuối mỗi tháng, thầy sẽ thu tiền đóng góp của một tổ chuyên môn bất kỳ số tiền là 500000/đ/người

-Tất cả thầy, cô chỉ thuộc một tổ chuyên môn và chỉ đóng góp 1 lần

-Số tiền tiết kiệm sẽ được gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 1,5%/tháng.

Biết rằng, thầy Nam muốn số tiền quỹ là nhiều nhất. Trường có 5 tổ với số gv lần lượt là 5,9,20,15,25. Hỏi đến cuối tháng thứ 5(Khi mọi người đã đóng góp ) thì số tiền quỹ có được là bao  nhiêu? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 1: (Đáp án: 4/1) 

Ngày 20/11/2010 là thứ bảy. Hỏi ngày 20/11/2011 là thứ mấy?

Bài 2: (Đáp án: 1/18078177400336) 

Tính tính chính xác giá trị biểu thức: H=x3+x7+x11+x15+x19+x23+x27+x31+x35+1x4+x7+x11+x15+x19+x23+x27+x31+x35+x39H=x3+x7+x11+x15+x19+x23+x27+x31+x35+1x4+x7+x11+x15+x19+x23+x27+x31+x35+x39 với x=2062x=2062

Bài 3: (Đáp án: 0,00663) 

Cô Trúc gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 2,1 triệu đồng. Sau một năm số tiền cô Trúc có được cả gốc lẫn lãi là 26,14 triệu đồng. Hỏi lãi suất theo tháng của ngân hàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến 5 chữ số ở phần thập phân)

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Định dạng lãi suất: Đầu tiên làm tròn lãi suất rồi đưa về phần trăm. Ví dụ i = 0,025325635 làm tròn 4 chữ số thành 0,0253 => 2,53%

Bài 4: (Đáp án: -1,043) 

Cho E=ab(bc)(ca)+bc(ca)(ab)+ca(ab)(bc)E=ab(b−c)(c−a)+bc(c−a)(a−b)+ca(a−b)(b−c)

Tính 2,23E−−−−−√192,23E19

(Làm tròn đến 3 chữ số thập phân)

 

Bài 5: (Đáp án: 246) 

Tìm số dư của phép chia sau: 263÷2014263÷2014.

Bài 6: (Đáp án: 91367/5550) 

Tìm phân số bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 16,46(252)

Bài 7: (Đáp án: 1/3) 

Cho x, y, z là các số thoả mãn xy + yz + zx = 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=x4+y4+z4P=x4+y4+z4

Bài 8: (Đáp án: 222222125120209) 

Cho số A được viết từ 2014 chữ số 7 và số B được viết từ 2014 chữ số 9. Tìm 15 chữ số tận cùng của hiệu  F = A.B – 97102014. 

Bài 9: (Đáp án: 000) 

Tìm ba chữ số tận cùng của: 12+22+32+42+...+(20152011)212+22+32+42+...+(20152011)2

Bài 10: (Đáp án: 65361548388) 

Tìm phần dư khi chia đa thức B(x)=x3+2015x+2016B(x)=x3+2015x+2016 cho (x2.2014)(x−2.2014)

Bài 11: (Đáp án: 6120/7) 

Một máy bay thực hiện chuyến bay khứ hồi từ A đến B và trở về A. Cùng quãng đường, vận tốc lúc đi là 900 km/giờ, vận tốc lúc về là 850km/giờ. Tính vận tốc trung bình cả chuyến bay khứ hồi. (Tính chính xác)

Bài 12: (Đáp án: -12934337154) 

Tính giá trị của biểu thức: 1.2.3 - 2.3.4 + 3.4.5 - 4.5.6 + … - 2956.2957.2958

Bài 13: (Đáp án: 1769804660736000) 

Cho số c = 1.2.3.4…24 (tích 24 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1). Tìm ước số lớn nhất của c biết số này là lập phương của một số tự nhiên.

Bài 14: (Đáp án: -922337203685478) 

Tính gần đúng giá trị biểu thức, làm tròn tới 4 chữ số thập phân: D=200+12723+541+23−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√3+181+23823−−−−−−−−−−−−√3D=200+12723+541+233+181+23−8233

Bài 15: (Đáp án: 51) 

Điền số còn thiếu vào dãy sau

6     15     24     33     42

Bài 16: (Đáp án: 498) 

Tìm số dư của phép chia 2016101 + 202666 + 203166 cho 557.

Bài 17: (Đáp án: -17) 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A=x2+2y22xy+2x10yA=x2+2y2−2xy+2x−10y

 

Bài 18: (Đáp án: 654,163) 

Tính diện tích các hình giới hạn bởi hình sao đều 5 cánh và đường tròn tròn ngoại tiếp hình sao có bán kính R = 18. (Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 19: (Đáp án: 541294819873242054582420531937191880370) 

Tính chính xác giá trị của tích:  24587545758493847584938475218586958 và 22015

Bài 20: (Đáp án: 888659311) 

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: [6261−−−−√]+[6262−−−−√]+[6263−−−−√]+[6264−−−−√]+...+[1212052−−−−−−−√][6261]+[6262]+[6263]+[6264]+...+[1212052] 

Câu 21 đáp án 40;60

 Có 2 thanh niên siêu nhan đang đánh với 100 con quái vật . Hỏi có bao nhiêu con quái vật bị giết nhiều nhất bởi một siêu nhân và bị giết ít nhất bởi người còn lại ?

Biết rằng siêu nhân có sức mạnh nhiều hơn thì đánh nhiều hơn 10 con siêu nhân có ít sức mạnh hơn ? 

(nhập kết quả theo thứ tự từ bé đến lớn . Ngăn cách chúng bởi dấu ; )

đề do Nguyễn Văn Thuận làm ra nếu thắc mắc thì hãy để lại tin nhắn smiley

câu 22 đáp án 300/59

Tính giá trị biểu thức sau: A=3÷0,4−0,09÷(0,15÷2,5)0,32×6+0,03−(5,3−3,88)+0,65

Câu 23 đáp án 608/7475

Rút gọn phân số 1580819435015808194350 về phân số tối giản. 

Bài 1: (Đáp án: 33603) 

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: [2√]+[4√]+[6√]+[8√]+...+[2188−−−−√][2]+[4]+[6]+[8]+...+[2188] 

Bài 2: (Đáp án: 1,62) 

Giải phương trình: x=x−1x−−−−−√+1−1x−−−−−√x=x−1x+1−1x

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến 2 chữ số thập phân, ngăn các giá trị với nhau bằng ";")

 

Bài 3: (Đáp án: 2147484128) 

Cho dãy số: Un=2n+2078Un=2n+2078 với n = 0, 1, 2, 3…

Tính giá trị của B = U15 + U16 + U17 + … + U30

Bài 4: (Đáp án: 2013) 

Tổng của 2/3 số thứ nhất, 3/4 số thứ hai và 4/5 số thứ ba là 1846. Tổng của 1/16 số thứ hai và 1/10 số thứ ba là 378. Tính tổng ba số đó.

Bài 5: (Đáp án: 888591713) 

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: [6761−−−−√]+[6762−−−−√]+[6763−−−−√]+[6764−−−−√]+...+[1212027−−−−−−−√][6761]+[6762]+[6763]+[6764]+...+[1212027] 

Bài 6: (Đáp án: 2056) 

Cho dãy số 2015; 2023; 2030; 2035; 2045; ...

Hãy tìm số tiếp theo sao cho hợp lôgic

Bài 7: (Đáp án: -0,46309) 

Tìm giá trị của x, làm tròn đến 5 chữ số ở phần thập phân:

305+5x+812+95=58169281305+5x+812+95=58169281

Bài 8: (Đáp án: 6120/7) 

Một máy bay thực hiện chuyến bay khứ hồi từ A đến B và trở về A. Cùng quãng đường, vận tốc lúc đi là 900 km/giờ, vận tốc lúc về là 850km/giờ. Tính vận tốc trung bình cả chuyến bay khứ hồi. (Tính chính xác)

Bài 9: (Đáp án: 0000) 

Tìm bốn chữ số tận cùng của: 101012–201101012–201

Bài 10: (Đáp án: -1626,40267) 

Tính giá trị biểu thức B=492+4×1802−−−−−−−−−−−−√−132×49+4×183−−−−−−−−−−−−−√B=492+4×1802−132×49+4×183 Làm tròn kết quả đến 5 chữ số thập phân.

Bài 11: (Đáp án: (-1;-3);(3;1)) 

Giải hệ phương trình: {(x−y)(x2+y2)=20(x+y)(x2−y2)=32{(x−y)(x2+y2)=20(x+y)(x2−y2)=32

Nghiệm của hệ để trong cặp dấu ngoặc đơn dạng (x;y). Nếu có từ 2 nghiệm trở lên, mỗi nghiệm cách nhau bởi dấu chấm phẩy, sắp các cặp nghiệm theo thứ tự lớn dần đối với x. VD: (1;1);(2;2)

Bài 12: (Đáp án: 95000) 

Một người bán quần áo như sau: cái quần bán với giá 200 000 đồng, trong đó số tiền lãi là 47 000. Cái áo bán với giá 150 000 đồng, biết tỉ lệ tiền vốn của cái quần so với áo là 3/2. Hỏi tiền lãi của một bộ quần áo là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 1 chữ số ở phần thập phân)

Bài 13: (Đáp án: 326667) 

Một bộ quần áo được bán như sau: Cái quần bán với giá 250 000 đồng trong đó số tiền lãi là 44 000 đồng. Cái áo bán với giá 150 000 đồng. Biết tỉ lệ tiền lãi của cái quần so với chiếc áo 3/2. Hỏi tiền vốn bỏ ra của bộ quần áo đó là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Bài 14: (Đáp án: 5,547219) 

Tính tổng dãy sau: 8−62√+53√−44√+35√−26√+17√8−62+53−44+35−26+17 Làm tròn đến 6 chữ số thập phân

Bài 15: (Đáp án: 71828932518823705508237054531878181192) 

Tính chính xác giá trị của tích: 14587516758493847584938475737586958 và 4924

Bài 16: (Đáp án: 614884541377515795930) 

Tính giá trị của biểu thức: 101.102.103 + 102.103.104 + 103.104.105 + 104.105.106 + … + 222695.222696.222697

Bài 17: (Đáp án: 154,9193) 

Cho ⎧⎩⎨ax+by+cz=0a+b+c=12000{ax+by+cz=0a+b+c=12000 và A=ax2+by2+cz2ab(x−y)2+bc(y−z)2+ac(z−x)2A=ax2+by2+cz2ab(x−y)2+bc(y−z)2+ac(z−x)2

 Tinh 12A−−−−√12A

(Làm tròn đến 4 chữ số thập phân)

Bài 18: (Đáp án: 3001) 

Tìm ước nguyên tố lớn nhất của: 87032001×1811201487032001×18112014

Bài 19: (Đáp án: 1116853588848232913238177389397) 

Tính phần nguyên của thương: 24587531758493847584938475227586958 và 22015

Bài 20: (Đáp án: 0,0486) 

Lớp 9D có sĩ số là 48 học sinh trong tổng số học sinh của trường An Phú là 987 học sinh. Hỏi lớp 9D có sĩ số chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả trường. (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân)

Hướng dẫn: Một số bài yêu cầu tính phần trăm hoặc lãi suất cần ghi kết quả dưới dạng phần trăm. Cú pháp: [Số làm tròn]%. Cần phải làm tròn trước mới chuyển về phần trăm sau. Ví dụ: Sau khi tính toán ta có tỉ lệ là 0,023455 => Làm tròn thành 0,0235 => "Nộp bài" là: 2,35%

Bài 1:  đáp án bằng 1

biết x/x=y/y=z/z=......1/1 tính z/z (x/x=1)

 

 

 

27 trả lời:

2

THANHS , nó rất có ích

#1: ngày 22/09/2017
9

Thêm bình luận

2

ích nỗi gì copy của người ta thì có, đề nghị bạn tiến xóa bài này, vi phạm luật của trang đấy!

 

#2: ngày 23/02/2017
230

Thêm bình luận

2

cảm ơn bn nhiều lắmsmiley

#3: ngày 23/02/2017
112

Thêm bình luận

2

Hay lắm, cảm ơn bạn nha! Mình xin lỗi vì không tặg HT cho bạn được.... laugh

#4: ngày 12/02/2017
8

Thêm bình luận