1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Phải tăng bao nhiêu % số thợ để năng suất lao đông tăng 20%


0

21

Đề bài ;

Lượng công việc tăng 80%. Hỏi phải tăng bao nhiêu % số thợ để  năng suất lao đông tăng 20% 

406
8 trả lời:

1

cách làm của mk như sau;

Coi lượng công việc ban đầu là 100% thì lượng công việc sau khi tăng là

100%   +   80%   = 180% ( Lượng công việc ban đầu )

Năng suất lao động  ban đầu là 100% thì năng suất lao động sau khi tăng là

100%  +  20%   = 120% (năng suất ban đầu )

Vậy so với ban đầu thì số thợ sau khi tăng chiếm là :

180 %    :  120%  =  150%

Vậy số thợ cần tăng là

150%  -  100%  = 50% ( số thợ ban đầu )

Đáp số : 50% 

#1: ngày 23/03/2017
406

Thêm bình luận

1

cảm ơn các bạn nhiều nha

#2: ngày 02/04/2017
406

Thêm bình luận

1

ukwink

#3: ngày 24/03/2017
471

Thêm bình luận

1

nếu có thì cho mk xin nha

#4: ngày 23/03/2017
406

Thêm bình luận