1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Nếu tăng vận tốc lên 30% thì thời gian giảm 20 % và đi thêm 4km


0

11

Một người đi xe máy từ A đến B. Nếu anh ta tăng vận tốc lên 30% thì thời gian giảm 20 % theo dự định mà vẫn đi thêm được 4km.

Tính quãng đường AB là bao nhiêu km ?

406
2 trả lời:

1

Coi vận tốc theo kế hoạch là 100% thì vận tốc khi tăng 30 % sẽ chiếm là

100% + 30 % = 130 % ( vận tốc ban đầu )

Thời gian theo kế hoạch là 100% thì thời gian khi vận tốc tăng là

100% - 20 % = 80%( thời gian ban đầu )

Khi đó quãng đường đi được so với kế hoạch chiếm số % là :

130%  x 80 % = 104 % ( quãng đường AB)

Vậy 4 km ứng với số % của quãng đường AB là

104% - 100%  = 4 % ( Quãng đường AB)

Vậy quãng đường AB là

4  :  4 x 100=  100( km)

                                                                                 Đáp số : 100km

#1: ngày 12/04/2017
406

Thêm bình luận

-1

Phân tích: s= v x t 

#2: ngày 12/04/2017
406

Thêm bình luận