1. Kỹ thuật testing 2
  2. Toán học
  3. Toán lớp 7

Thực hiện phép tính 12 + 21 = bao nhiêu?


1

0

Thực hiện phép tính 12 + 21 = ?

0 trả lời: