1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. số học
  3. lớp 8

phân tích đa thức ra thừa số nguyên tố


0

0

1:(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) -24

3 trả lời:

1

theo tôi kết quả là (x+1)(x+6)(x^2+7x+16)

#1: ngày 20/12/2016
5

Thêm bình luận

1

Cảm ơn ah Thịnh nhìu!!!!yes

#2: ngày 13/12/2016
1

Thêm bình luận

1

$(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24$

$=(x^2+7x+10)(x^2+7x+12)-24$

Đặt $x^2+7x+11=y$, biểu thức trên trở thành:

$(y-1)(y+1)-24$

$=y^2-1-24=y^2-25$

$=(y-5)(y+5)=(x^2+7x+6)(x^2+7x+17)$

$=(x+6)(x+1)(x^2+7x+17)$

#3: ngày 12/12/2016
1

anh thịnh giỏi ghê » ★๖ۣۜDiệp ๖ۣۜAnh ๖ۣۜTú★ 0 0 ngày 01/06/2018

Thêm bình luận