1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm 15 chữ số đầu tiên của số 123456789^987654321.


0

5

Tìm 15 chữ số đầu tiên của số 123456789987654321.

Giúp mk

4 trả lời:

1

Cách làm như sau ( cách làm trên MTCT ):

Bấm 987654321log(123456789)=7991619731 (đây chỉ là kq trên máy)

Sau đó bấm Ans-Int(Ans)=0,63744

Rồi tiếp tục bấm 10Ans = 4.339503071

Tiếp tục bấm 1014Ans= 4.339503071x1014

Rồi bấm Ans-4x1014 = 3.395030705x1013

Bấm Ans-3x1013 = 3.950307053x1012

Bấm Ans-3x1012 = 9.503070527x1011

Bấm Ans-9x1011 = 5.03070527x1010

Bấm Ans-5x1010 = 307052697

Vậy: 15 chữ số đầu tiên của 123456789987654321 là 433950307052697.

 

#1: ngày 02/04/2017
249

Thêm bình luận

1

SIÊU WA (khang)yes

#2: ngày 04/10/2017
12

Thêm bình luận

1

yesyesyes giỏi wa khang ơi

#3: ngày 29/09/2017
3

Thêm bình luận

1

tốt lắm khang, tui khâm phục cậu

mặc dù là QL cấp cao

#4: ngày 29/09/2017
471

Thêm bình luận