1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm 4 chữ số tận cùng của 12^12^12


2

10

Tìm 4 chữ số tận cùng của 12^12^12 

14 trả lời:

3
mình nghĩ cách tích như sau : 12^12^12 = 12^(12^12) = 12^ 8916100448256 => 12^8916100448256 đồng dư 12^1000k + 12^256 đồng dư 9376 + 12^256 Xét : 12^256 = 1863798630111329010373316372159740719136749351003104624770649913347282489560325303425390379544097126759377846509312253973944194311452007616754270558001881465470719401878181481541140530184114464574176599444159046267365203462513294712010971174673083081781300211771642989055574016 có tận cùng là 4106 => 4106 + 9376=13483 vậy 12^12^12 có 4 chữ số tận cùng là 3482
#1: ngày 18/10/2018

12^256 nếu dùng máy tính casio thì phải nâng lên từ từ chứ? » maytinhbotui.vn 1 0 ngày 18/10/2018

tại em mới mất máy tính nên dùng phần mềm cho nhanh ạ » ★๖ۣۜDiệp ๖ۣۜAnh ๖ۣۜTú★ 2 0 ngày 19/10/2018

Thêm bình luận

2

8256 mới đúng 

100%

#2: ngày 28/10/2016
73

Thêm bình luận

2

MÌNH dùng phần mềm 

=> (1212)12=252405858452706802146088003199234910139421423537379794530169220964425944728647963794263559358200737721321118953128592183095980912780081856373786437365006336

có tận cùng là 6336 ấn vô lại sai 

#3: ngày 20/09/2016
199

Thêm bình luận

1

1212^12 khác với (1212)12 nhé, nếu tính ra thì to hơn nx chứ ko = như mấy bạn đâu

#4: ngày 28/10/2016
13

Thêm bình luận